следващ
предишен
елементи

Земеползване - посланиe 1

Смяна на език
SOER 2010 Message (Deprecated) Публикуван 28-11-2013
Земята е ограничен ресурс и начинът на нейното ползване е един от основните фактори за изменението на околната среда. Това оказва значително въздействие, както върху качеството на живот и екосистемите, така и върху управлението на инфраструктурата. От своя страна, промените в околната среда ще оказват все по-значително въздействие върху начина, по който европейците използват земята, във връзка с усилията на общностите за адаптиране към изменението на климата и ограничаване на неговото въздействие.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: , , ,
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни