επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κλιματική αλλαγή - κύριο δεδομένο 3

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2010
Μέχρι στιγμής, 11 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ορισμένες περιφέρειες και πόλεις, έχουν καταρτίσει στρατηγικές κλιματικής προσαρμογής.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση climate, adaptation strategies, climate strategies
Ενέργειες Εγγράφων