Podpiraj domače nacionalne parke!

Spremeni jezik
Eco-Tip poteklo
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Obiskuj naravne rezervate in parke, da pokažeš podporo njihovi vzpostavitvi, ohranitvi in celo širitvi. Pazi, da taka območja zapustiš taka, kot so bila pred tvojim vstopom.
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100