Wspieraj parki narodowe!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Odwiedzaj rezerwaty i parki przyrody, aby pokazać swoje poparcie dla ich tworzenia, zachowania, a nawet rozszerzania. Zawsze zostawiaj te miejsca w takim stanie, w jakim je zastałeś.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100