Podporujte národné parky vo svojej krajine!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Navštevujte prírodné rezervácie a parky, aby ste ukázali, že podporujete ich vytváranie, zachovávanie, ba dokonca rozširovanie. Nezabudnite na to, že tieto oblasti musíte vždy opustiť v stave, v akom ste ich našli.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100