Stöd naturreservaten!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Besök naturreservat och naturparker och visa att du stöder dem så att de kan bevaras och till och med byggas ut. Kom ihåg att lämna parkerna i samma skick som du fann dem.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100