Στηρίξτε τα εθνικά πάρκα!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Επισκεφθείτε φυσικά καταφύγια και πάρκα. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε τη δημιουργία τους, τη διατήρησή τους και, ακόμη, την επέκτασή τους. Θυμηθείτε να αφήνετε αυτά τα μέρη όπως τα βρήκατε.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100