Keď nastane čas na výmenu autobatérie, starú batériu recyklujte.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Požiadajte o radu miestne orgány, ktoré Vám môžu odporučiť špecializované zberné miesto či servis, ktoré takéto batérie zbierajú, recyklujú a správne likvidujú.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100