Kui on aeg autoakut vahetada, anna vana jäätmekäitlusse.

Muutke keelt
Eco-Tip vananenud
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Küsi kohalikelt ametiasutustelt nõu, kas nad soovitavad sul viia selle spetsiaalsesse kogumiskohta või töökotta, kus neid kogutakse sorteerimiseks ja õigel viisil käitlemiseks.
Tegevused dokumentidega
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100