Когато дойде време да сменяте акумулатора на колата си, рециклирайте стария акумулатор.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Свържете се с местните власти, за да ви препоръчат специално място за изхвърляне на акумулатори или автосервиз, който ги събира за рециклиране и правилно изхвърляне.
Действия към документ