Rozhodnete-li se vyměnit baterii svého automobilu, starou baterii odevzdejte k recyklaci.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Obraťte se místní orgány, které Vám mohou poradit, jakým způsobem naložit se starou baterií. Mohou Vám například doporučit, abyste ji odnesli do zvláštního centra pro zneškodňování odpadů nebo do opravny automobilů, která tyto baterie shromažďuje za účelem recyklace a řádné likvidace.
Akce dokumentů
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100