När det är dags att byta batteriet i bilen, återvinn det gamla.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Fråga kommunen om råd, eftersom de kan rekommendera dig att lämna ditt gamla batteri på en särskild avfallsanläggning eller på en verkstad som samlar in dem och återvinner eller slänger dem på korrekt sätt.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100