Όταν αλλάζετε μπαταρία αυτοκινήτου, ανακυκλώνετε την παλιά.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Ζητήστε συμβουλές από τις αρμόδιες αρχές της περιοχής σας. Μπορεί να σας συστήσουν κάποιον ειδικό χώρο διάθεσης ή κάποιο συνεργείο που συλλέγει μπαταρίες τις οποίες ανακυκλώνει και απορρίπτει με ασφάλεια.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100