Modernizujte!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
Topics: ,
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Zasaďte sa o to, aby na vašom pracovisku platila zásada využívania trvalo udržateľnej dopravy pri služobných cestách. Ako náhradu za lety môžete zakúpiť uhlíkové kredity a minimalizovať osobné stretnutia formou cestovania využitím konferenčných hovorov alebo video hovorov, prípadne namiesto lietadla využite spací vozeň.
Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás