ďalej
späť
body

Modernizujte!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip
Topics:
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Zasaďte sa o to, aby na vašom pracovisku platila zásada využívania trvalo udržateľnej dopravy pri služobných cestách. Ako náhradu za lety môžete zakúpiť uhlíkové kredity a minimalizovať osobné stretnutia formou cestovania využitím konferenčných hovorov alebo video hovorov, prípadne namiesto lietadla využite spací vozeň.

Permalinks

Topics

Topics:
Akcie dokumentu