следващ
предишен
елементи

Бъдете новатори!

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Борете се на работното ви място да бъде създадена трайна транспортна политика по отношение на служебните командировки. Можете да купите въглеродни кредити за компенсация на въглеродните емисии, причинени при полета, да намалите срещите, за които трябва да се пътува, като използвате конферетни или видео връзки, или пък да пътувате в спален вагон вместо да летите.

Permalinks

Topics

Действия към документ