další
předchozí
položky

Inovujte!

Změnit jazyk
Eco-Tip
Topics:
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Pokuste se ve svém zaměstnání prosadit, aby byla v rámci služebních cest uplatňována udržitelná dopravní politika. Ta může spočívat v zakoupení uhlíkových kreditů kompenzujících lety, omezení fyzických schůzek spojených s cestováním a jejich nahrazení konferencemi či videotelefonováním nebo cestování lůžkovým vlakem místo letadlem.

Permalinks

Topics

Topics:
Akce dokumentů