Nododieties jaunradei!

Mainīt valodu
Eco-Tip beidzies
Topics: ,
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Rosiniet darba devēju izstrādāt noturīgu darījumu braucienu politiku. Iegādājieties oglekļa kredītus, lai kompensētu lidojumus, samaziniet personīgo tikšanās skaitu, izmantojot konferences vai videozvanus. Lidošanas vietā brauciet ar nakts vilcienu.
Dokumentu darbības