Πρωτοτυπήστε!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
Topics: ,
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Παροτρύνετε τους υπευθύνους στον εργασιακό σας χώρο να αναπτύξουν πολιτική βιώσιμων μεταφορών σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια. Μπορείτε να αγοράσετε "πιστώσεις ρύπων" σε πτήσεις που προβλέπουν την αντιστάθμιση ρύπων, να ελαχιστοποιήσετε τις φυσικές συναντήσεις που απαιτούν μετακίνηση αντικαθιστώντας τες με διασκέψεις ή βιντεοκλήσεις, ή να ταξιδέψετε με κλινάμαξα αντί του αεροπλάνου.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας