neste
forrige
elementer

Europas miljø: Rapport nr. 2 (kortversjon)

Side Sist endret 19.04.2016
1 min read
EEA Logo Europas miljø:
Rapport nr. 2

kortversjon

Miljön i Europa: En Andra Utvärdering Logo

Innhold
1 Innledning
2 Generelle konklusjoner
3 Konklusjoner på det enkelte miljøproblem
Klimaendringer
Nedbryting av ozonlaget
Forsuring
Bakkenær ozon
Miljøgifter
Avfall
Biologisk mangfold
Vann og vassdrag
Miljøet i hav- og kystområder
Jordforringelse
Bymiljø
Industriulykker og naturkatastrofer

Phare logo

Tacis logo

RESERVASJON

Innholdet av denne rapport avspeiler ikke nødvendigvis Det europeiske miljøbyrå, Europakommisjonens eller andre EU- institusjoners offisielle holdning. Hverken Det europeiske miljøbyrå eller enkeltpersoner eller selskaper, som opptrer på byråets vegne, kan gjøres ansvarlige for den bruk, som måtte blive gjort av informasjonene i denne rapport.

På internet fås en mengde andre opplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int).

Luxemburg: Kontoret for De Europeiske Fellesskapers Offisielle Publikasjoner, 1998

ISBN 92-9167-095-2

© EEA, København, 1998

Ettertrykk tillatt med kildeangivelse.

Det Europeiske miljøbyrå
Kongens Nytorv 6
DK - 1050 København K
Danmark
Tel: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
E-mail: eea@eea.eu.int

Permalinks

Dokumenter handlinger