neste
forrige
elementer
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-rapporten - En oversikt

Dobrís-rapporten

Side Sist endret 19.04.2016
1 min read

EUROPAS MILJØ Dobríš-rapporten

EN OVERSIKT

Redaktører: David Stanners og Philippe Bourdeau

INNLEDNING
BAKGRUNN
VURDERINGEN
MILJØBELASTNINGER
MENNESKELIGE AKTIVITETER
PROBLEMER

Oversikten ble først utgitt av Det europeiske miljøbyrå, København, i oktober 1994.

Annet opplag februar 1995

Merknad: Verken Europakommisjonen, Det europeiske miljøbyrå eller noen fysisk eller juridisk person som handler på deres vegne, står ansvarlig for bruken av informasjonen i denne trykksaken. Innholdet gjenspeiler ikke nødvendigvis den offisielle holdning til De europeiske fellesskap, deres organer eller de internasjonale organisasjoner og enkeltstater som har vært involvert i arbeidet med rapporten. Begreper og materiale i denne publikasjonen er ikke uttrykk for Europakommisjonens eller Det europeiske miljøbyrås holdning med hensyn til den rettslige status til noe land, territorium, by eller område eller til deres myndigheter eller grenser.

Dokument særskilt utarbeidet for presentasjon av Det europeiske miljøbyrå, København, 31. oktober 1994.

Produsert i 1994 av
Earthscan Publications
120 Pentonville Road
London N1 9JN
Tekst: Robin Clarke
Layout: Paul Sands
Kartografi og illustrasjoner: Gary Haley
Foto:
The Complete Picture (side 2)
Frank Spooner Pictures (side 8)
P. Heineman, WWF (side 4)
Walphot SA (side 10)

Permalinks

Dokumenter handlinger