neste
forrige
elementer
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-rapporten - En oversikt

Innledning

Side Sist endret 19.04.2016
2 min read

Europas stater

Albania
Andorra
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Den slovakiske republikk
Den tsjekkiske republikk
Den tidl. jugoslaviske republikken Makedonia
Den russiske føderasjon (delvis)
Det forente kongeriket
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Hviterussland
Irland
Island
Italia
Kasakhstan (delvis)
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
San Marino
Serbia-Montenegro
Slovenia
Spania
Sveits
Sverige
Tyrkia (delvis)
Tyskland
Ukraina
Ungarn
Vatikanstaten
Østerrike

INNLEDNING

Denne publikasjonen gir et sammendrag av en større rapport om Europas miljø utarbeidet av EUs arbeidsgruppe for Det europeiske miljøbyrå i samarbeid med UNECE, UNEP, OECD, Europarådet, WHO, IUCN og Eurostat sammen med de enkelte landene i Europa. Rapporten, som har fått tittelen Europas miljø: Dobríš-rapporten (*Europe's Environment: The Dobríš Assessment+), beskriver miljøtilstanden i et Europa med nærmere 50 stater.

Rapporten er beregnet på alle som enten faglig eller personlig er interessert i miljøet. Den har til formål å gi planleggere og utbyggere et objektivt grunnlag for utformingen av politikk og programmer på miljøområdet og innenfor den enkelte næringslivssektor. Den er også ment som informasjon for å øke den generelle bevissthet omkring de miljøproblemer Europa nå står overfor.

Oversikten er laget for å gjøre rapporten lettere tilgjengelig og omtaler noen av de sentrale funnene og resultatene.

Bakgrunnen for rapporten

FNs konferanse for miljø og utvikling (UNCED) i juni 1992 understreket at for å nå målsettingen om en bærekraftig utvikling, måtte alle land ta sin del av ansvaret for miljøet. UNCEDs handlingsplan, *Agenda 21+, skisserer opp hvilke tiltak som må gjennomføres for å stanse ødeleggelsen av miljøet, snu utviklingen og sikre alle land en bærekraftig utvikling.

Det har også vært en rekke europeiske initiativer på området. Ministerkonferansen i Bergen i mai 1990 om en bærekraftig utvikling i landene omfattet av FNs økonomiske kommisjon for Europa, understreket behovet for bedre rapporteringsrutiner om miljøets tilstand. Som en direkte følge av omveltningene i Sentral- og Øst-Europa ble det holdt et felles møte mellom miljøministrene i denne regionen, EU og EFTA i Dublin i juni 1990. Det var på dette møtet tanken ble framsatt om å organisere regelmessige ministerkonferanser på europeisk plan om miljøspørsmål. Den første av disse *felleseuropeiske+ ministerkonferansene fant sted på Dobríš slott i det tidligere Tsjekkoslovakia i juni 1991. Det var denne konferansen som fattet vedtak om å utarbeide rapporten om Europas miljøtilstand. Den andre konferansen fant sted i Luzern i 1993, og den tredje skal avholdes i Sofia i 1995, da med det formål å vedta et Miljøprogram for Europa, noe som denne rapporten skal berede grunnen for.

Rapportens form

Rapporten presenteres i flere deler. Del I beskriver bakgrunnen og hvilke rapporteringsmetoder som brukes. Del II vurderer miljøets tilstand på åtte forskjellige områder. Del III gjennomgår de faktorer som påvirker miljøet, og Del IV årsakene - de menneskelige aktiviteter - på åtte forskjellige sektorer. Del V gir en kort beskrivelse av tolv store miljøproblemer i Europa. Rapportens hovedpunkter er beskrevet i Del VI, som oppsummerer de viktigste funn, tiltak og politiske valg for hvert område, samt sterke og svake sider ved informasjonsdekningen. Eurostat har utgitt et eget statistikk-kompendium til rapporten.

   
 

Permalinks

Dokumenter handlinger