Hvor mye av det kommunale avfallet blir resirkulert?

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-6-no
Publisert 12.03.2015 Sist endret 07.11.2016
Mye av avfallet vi kaster, kan resirkuleres. Resirkulering kommer miljøet til gode ved at mengden avfall på fyllplasser reduseres, og ved at avfall brukes som råstoff til nye produkter. Resirkulering kan også oppmuntre til innovasjon og skape arbeidsplasser.

Relatert innhold

Basert på data

Related briefings

Relaterte nyheter og artikler

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumenter handlinger