Каква част от общинските отпадъци рециклираме?

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-6-bg
Публикуван 12-03-2015 Последна промяна 07-11-2016
Голяма част от изхвърляните от нас отпадъци могат да бъдат рециклирани. Рециклирането е благоприятно за околната среда, тъй като отклонява отпадъци от сметищата и осигурява суровини за нови продукти. Рециклирането може освен това да насърчи иновациите и да създаде работни места.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Related briefings

Свързани новини и статии

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: , ,