nästa
föregående
poster

Infographic

Hur mycket av vårt kommunala avfall återvinner vi?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-6-sv
Publicerad 2015-03-12 Senast ändrad 2016-11-07
Mycket av det avfall som vi kastar bort kan återvinnas. Återvinning är bra för miljön eftersom avfallet inte hamnar i deponier utan blir till råvaror för nya produkter. Återvinning kan också främja innovation och skapa jobb.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder