επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Πόσα από τα αστικά μας απόβλητα ανακυκλώνουμε;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-6-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 07/11/2016
Πολλά από τα απόβλητα που απορρίπτουμε μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση ωφελεί το περιβάλλον απομακρύνοντας τα απόβλητα από τις χωματερές και προσφέροντας πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μπορεί επιπλέον να ενθαρρύνει την καινοτομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση recycling, signals2014, waste management
Ενέργειες Εγγράφων