volgende
vorige
items
Press Release Veertig jaar investeringen zorgen voor beter zwemwater in Europa — 20-05-2016
Het streven van de Europese Unie naar zuiver en gezond zwemwater begon veertig jaar geleden met de eerste zwemwaterrichtlijn. Het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, biedt bewijs voor de waarde van wetgeving en voor de resultaten van de jarenlange investeringen in afvalwaterinfrastructuur en andere maatregelen om de verontreiniging terug te dringen. Uit het verslag blijkt dat de kwaliteit van het zwemwater doorheen de jaren voortdurend is verbeterd, waardoor in 2015 wel 96 % van de gecontroleerde badzones in de EU voldeed aan de minimumnormen voor waterkwaliteit.
Press Release Europeanen hebben nog altijd zwemwater van hoge kwaliteit — 13-05-2015
In 2014 voldeed vijfennegentig procent van de gecontroleerde zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit. Op 83 % van de locaties was de kwaliteit van het water uitstekend, bijna 1 procentpunt meer dan in 2013.
Press Release Uitstekende waterkwaliteit in de meeste Europese badplaatsen — 23-05-2014
De waterkwaliteit van de Europese zeeën, rivieren en meren was in 2013 over het algemeen hoog: meer dan 95 % van deze plaatsen voldoen aan de minimumeisen. Uit de gegevens blijkt dat de kustwateren het lichtjes beter doen dan de zwemwateren in het binnenland.
Press Release Europees zwemwater wordt steeds beter — 21-05-2013
Volgens het jaarlijks verslag over de kwaliteit van het zwemwater in Europa van het Europees Milieuagentschap voldoet 94 % van de zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit, en is de kwaliteit van het water op 78 % van de locaties uitstekend. Het aantal locaties dat voldoet aan de minimumeisen is ten opzichte van vorig jaar met bijna 2 % gestegen.
Press Release Schoon water in de meeste vakantiebestemmingen in de EU — 22-05-2012
Als u deze zomer een strandvakantie in Europa hebt gepland, is er goed nieuws voor u. 92,1 % van het zwemwater in de Europese Unie voldoet momenteel aan de minimumnormen inzake waterkwaliteit, die bij de zwemwaterrichtlijn zijn vastgesteld. Daaronder valt onder meer het Serpentine Lake in Londen, waar verscheidene olympische evenementen zullen plaatsvinden, zoals het openwaterzwemmen en het zwemgedeelte van de triatlon.
Press Release Troff document Pan-Europese beoordeling vraagt: “Wat weten we over water en de groene economie?” — 12-09-2011
Vandaag komen in Astana in Kazachstan ministers bijeen om wateraangelegenheden en het vergroenen van de economie te bespreken tijdens de zevende ministeriële conferentie ‘Environment for Europe’ (Milieu voor Europa), die wordt gehouden van 21 tot en met 23 september 2011. Ter ondersteuning van de conferentie presenteert het Europees Milieuagentschap (EMA) het innovatieve rapport An Assessment of Assessments, dat aanbevelingen doet om milieu-informatie en milieubeleid beter op elkaar af te stemmen.
Press Release Troff document Milieu: de kwaliteit van het zwemwater blijft hoog in de EU — 15-06-2011
De kwaliteit van het zwemwater in Europa is tussen 2009 en 2010 lichtjes achteruitgegaan maar in het algemeen blijft de kwaliteit nog altijd hoog. Meer dan 9 van de 10 zwemplaatsen voldoen nu aan de minimumeisen.
Press Release De kwaliteit van het zwemwater in de EU blijft hoog — 09-06-2010
Schoon zwemwater is essentieel voor belangrijke economische sectoren als toerisme en voor het planten- en dierenleven. Uit het jaarlijkse zwemwaterrapport van de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap blijkt dat 96 % van de badzones aan de kust en 90 % van de badzones in rivieren en meren in 2009 voldeden aan de minimumnormen. In het rapport staat ook te lezen waar gedetailleerde en actuele informatie over badzones te vinden is.
Press Release Kwaliteit zwemwater EU wordt beter — 27-05-2009
Uit het vandaag door de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap gepresenteerde zwemwaterrapport blijkt dat het meeste zwemwater in de Europese Unie in 2008 aan de Europese hygiënenormen voldeed. In het badseizoen 2008 voldeed zo’n 96 % van het zwemwater aan de kust en 92 % van het zwemwater in rivieren en meren aan de minimumnormen. De miljoenen mensen die in de zomer de Europese stranden bezoeken, vinden in het rapport nuttige informatie over de waterkwaliteit.
Press Release Octet Stream Droogte en overmatig watergebruik in Europa — 04-03-2009
Van golfterreinen tot boeken, van olijfolie tot vaccins, alle goederen en diensten die we gebruiken en veel van onze dagelijkse activiteiten zijn ondenkbaar zonder een essentiële grondstof: water. Een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) bevestigt dat in grote delen van Europa het watergebruik niet duurzaam is en geeft aanbevelingen voor een nieuwe aanpak inzake het beheer van waterbronnen.

Permalinks

Documentacties