следващ
предишен
елементи

Разходи за замърсяването на въздуха от промишлени инсталации

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 05-09-2013
Photo: © freefotouk
През 2009 г. разходите, свързани със замърсяването на въздуха, причинено от 10 000 най-големи предприятия замърсители в Европа, се равняват на 102 до 169 млрд. евро. Малък брой предприятия са отговорни за по-голямата част от тези разходи за вреди; 50 % от разходите са резултат от емисиите, отделени от 191 предприятия или едва 2 % от предприятията.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Тагове

категории:
категории: air pollution
Действия към документ