Kostnaderna för luftföroreningar från anläggningar

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-09-05
Kostnaderna för luftföroreningar från de 10 000 största förorenande anläggningarna i Europa var 2009 mellan 102 och 169 miljarder euro. Ett litet antal anläggningar låg bakom merparten av dessa kostnader – 50 procent av kostnaderna uppstod till följd av utsläppen från bara 191, eller 2 procent, av anläggningarna.
Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Archive
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100