Το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 05/09/2013
Image copyright: freefotouk
Το 2009, το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν οι 10.000 μεγαλύτερες ρυπογόνες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη κυμάνθηκε μεταξύ 102 και 169 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αποκατάστασης αυτών των ζημιών οφείλεται στη δραστηριότητα μικρού αριθμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, το πενήντα τοις εκατό των σχετικών δαπανών προκλήθηκε από τις εκπομπές ρύπων μόλις 191, ήτοι του 2%, των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
Archive