επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 05/09/2013
Photo: © freefotouk
Το 2009, το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν οι 10.000 μεγαλύτερες ρυπογόνες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη κυμάνθηκε μεταξύ 102 και 169 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αποκατάστασης αυτών των ζημιών οφείλεται στη δραστηριότητα μικρού αριθμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, το πενήντα τοις εκατό των σχετικών δαπανών προκλήθηκε από τις εκπομπές ρύπων μόλις 191, ήτοι του 2%, των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση air pollution
Ενέργειες Εγγράφων