Промишленост

Смяна на език

През последните десетилетия са се подобрили екологичните показатели на европейската промишленост. Промените са възникнали поради редица причини: по-строго регламентиране в областта на околната среда, подобрения в сферата на енергийната ефективност, обща тенденция за европейската промишленост за отдалечаване от някои тежки и силно замърсяващи видове производство и участието на компании в доброволни схеми, целящи намаляване на въздействието им върху околната среда. Повече

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100