επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σύνθετη αναζήτηση

Αλλαγή γλώσσας
Μετά το Παρίσι: η υλοποίηση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα Τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι η υφήλιος έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο: να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από 2 βαθμούς, με παράλληλο στόχο να περιοριστεί η αύξηση σε 1,5 βαθμό πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Στη σύνοδο κορυφής της G20 που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επίσημη δέσμευσή τους να προσχωρήσουν στη συμφωνία του Παρισιού. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, οι ισχύουσες δεσμεύσεις μείωσης που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τις συμβαλλόμενες χώρες δεν επαρκούν για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου.
Η θερμοκρασιακή αναστροφή παγιδεύει τη ρύπανση στο επίπεδο του εδάφους Περιστατικά ρύπανσης είναι πιθανότερο να συμβούν σε συνθήκες θερμοκρασιακής αναστροφής. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων υψηλής πίεσης τους χειμερινούς μήνες, η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στο έδαφος, το οποίο και θερμαίνει. Τη νύχτα, η απουσία νεφοκάλυψης έχει ως αποτέλεσμα το έδαφος να χάνει θερμότητα με ταχείς ρυθμούς και ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το έδαφος να ψύχεται. Ο θερμότερος αέρας ανυψώνεται και ενεργεί σαν καπάκι, παγιδεύοντας τον ψυχρότερο αέρα κοντά στο έδαφος. Η ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που προέρχεται από την οδική κυκλοφορία παγιδεύεται επίσης, με αποτέλεσμα το στρώμα του αέρα που βρίσκεται εγγύτερα στο έδαφος να μολύνεται όλο και περισσότερο. Αυτό συνεχίζεται έως ότου μεταβληθούν οι ισχύουσες μετεωρολογικές συνθήκες.