επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-40-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2016
Πολλοί Ευρωπαίοι εκτίθενται σε επιβλαβή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έως και 30 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Και περίπου το 98 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που κρίνονται επιβλαβή για την υγεία βάσει των αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας