επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-40-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2020
Πολλοί Ευρωπαίοι εκτίθενται σε επιβλαβή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έως και 30 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Και περίπου το 98 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που κρίνονται επιβλαβή για την υγεία βάσει των αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Ενέργειες Εγγράφων