Διαθέσιμα αποθέματα εσωτερικών νερών στην Ευρώπη

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 19/04/2016
1 min read

Διαθέσιμα αποθέματα εσωτερικών νερών στην Ευρώπη

AeaeYoeia a?ieYiaoa aouoanee?i ian?i ooci Aon??c

Πηγή: Eurostat, ΟΟΣΑ, Υδρολογικό Ινστιτούτο

Back to conclusions

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100