επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Διαθέσιμα αποθέματα εσωτερικών νερών στην Ευρώπη

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 19/04/2016
1 min read

Διαθέσιμα αποθέματα εσωτερικών νερών στην Ευρώπη

AeaeYoeia a?ieYiaoa aouoanee?i ian?i ooci Aon??c

Πηγή: Eurostat, ΟΟΣΑ, Υδρολογικό Ινστιτούτο

Back to conclusions

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων