επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 31/05/1998 Δημοσίευση 31/05/1998
lead_small.gif

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 31/05/1998 Δημοσίευση 31/05/1998
State of the environment report No 2/1998

Πληροφορίες παραγγελίας

Order a printed copy on the EU Publications website

: 92-9167-087-1
: GH-13-98-128-EL-C

Additional Files

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων