Ia?uoc oui ae?ii??i iieyaaio a?u oc aai??ic, 1990-1996.

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 19/04/2016
1 min read

Μείωση των εκπομπών μολύβδου από τη βενζίνη, 1990-1996.

Ia?uoc oui ae?ii??i iieyaaio a?u oc aai??ic, 1990-1996.

Σημείωση: * στοιχεία που αναφέρονται στη μεταβολή μεταξύ 1990 και 1995.

Πηγή: Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Δανία

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100