επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ia?uoc oui ae?ii??i iieyaaio a?u oc aai??ic, 1990-1996.

Μείωση των εκπομπών μολύβδου από τη βενζίνη, 1990-1996.

Ia?uoc oui ae?ii??i iieyaaio a?u oc aai??ic, 1990-1996.

Σημείωση: * στοιχεία που αναφέρονται στη μεταβολή μεταξύ 1990 και 1995.

Πηγή: Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Δανία

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων