επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Συνολική περιοχή υπέρβασης του κρίσιμου φορτίου για το θείο και το άζωτο

Συνολική περιοχή υπέρβασης του κρίσιμου φορτίου για το θείο και το άζωτο.


Ooiieee? ?anei?? o?Ynaaoco oio en?oeiio oino?io aea oi ea?i eae oi U?uoi.

Σημείωση: βλ. κύρια έκθεση για χάρτη των περιοχών που καλύπτει το πρωτόκολλο εφαρμογής της σύμβασης για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση (ΕΜΕΡ).

Πηγή: EMEP/MSC/W και CCE

Back to conclusions

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων