Συνολική περιοχή υπέρβασης του κρίσιμου φορτίου για το θείο και το άζωτο

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 19/04/2016
1 min read

Συνολική περιοχή υπέρβασης του κρίσιμου φορτίου για το θείο και το άζωτο.


Ooiieee? ?anei?? o?Ynaaoco oio en?oeiio oino?io aea oi ea?i eae oi U?uoi.

Σημείωση: βλ. κύρια έκθεση για χάρτη των περιοχών που καλύπτει το πρωτόκολλο εφαρμογής της σύμβασης για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση (ΕΜΕΡ).

Πηγή: EMEP/MSC/W και CCE

Back to conclusions

Ενέργειες Εγγράφων