επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ουσίες που εξασθενίζουν το όζον στη στρατόσφαιρα, 1950-2010

Ουσίες που εξασθενίζουν το όζον στη στρατόσφαιρα, 1950-2010

Ioo?ao ?io aiaoeai??ioi oi u?ii ooc oonaouooaena, 1950-2010

 

Πηγή: RIVM, προκαταρκτικά στοιχεία από την αξιολόγηση του ΠΜΟ για το όζον (1998).

Σημείωση: Η καμπύλη δείχνει την προβολή του λόγου ανάμιξης (συχνότητα εμφάνισης) του λεγόμενου ενεργού ισοδύναμου του χλωρίου. Βασίζεται στο σενάριο του πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην αξιολόγηση του ΠΜΟ/UNEP για το όζον κατά το 1998, η οποία λαμβάνει υπόψη τις μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές στα πλαίσια των πρωτοκόλλων.

Back to conclusions

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων