Ουσίες που εξασθενίζουν το όζον στη στρατόσφαιρα, 1950-2010

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 19/04/2016
1 min read

Ουσίες που εξασθενίζουν το όζον στη στρατόσφαιρα, 1950-2010

Ioo?ao ?io aiaoeai??ioi oi u?ii ooc oonaouooaena, 1950-2010

 

Πηγή: RIVM, προκαταρκτικά στοιχεία από την αξιολόγηση του ΠΜΟ για το όζον (1998).

Σημείωση: Η καμπύλη δείχνει την προβολή του λόγου ανάμιξης (συχνότητα εμφάνισης) του λεγόμενου ενεργού ισοδύναμου του χλωρίου. Βασίζεται στο σενάριο του πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην αξιολόγηση του ΠΜΟ/UNEP για το όζον κατά το 1998, η οποία λαμβάνει υπόψη τις μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές στα πλαίσια των πρωτοκόλλων.

Back to conclusions

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100