Unikající nafta?

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Věděli jste, že znečištění našich oceánů naftou a ropou je převážně důsledkem lidské činnosti na pevnině, a nikoli úniku z tankerů? Pokud si povšimnete nafty unikající z Vašeho automobilu, ihned tuto závadu odstraňte! Nikdy naftu nevylévejte do kanalizace.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100