Тече ли маслото на колата ви?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Знаете ли, че по-голямата част от петролното замърсяване в океаните се дължи на човешка дейност на сушата, а не на изпускане на петрол от танкери? Ако забележите, че от колата ви тече масло, веднага отстранете повредата! Никога не изхвърляйте старото масло в уличната канализация.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100