Η μηχανή σας χάνει λάδια;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Γνωρίζατε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μόλυνσης των ωκεανών με λάδι προκαλείται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων στο έδαφος και όχι από τις διαρροές των δεξαμενόπλοιων; Εάν παρατηρήσετε διαρροή λαδιού στο αυτοκίνητό σας, πρέπει να την επιδιορθώσετε άμεσα! Μην απορρίπτεται ποτέ χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100