Kvapká vám z auta olej?

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Viete o tom, že na znečistení oceánov ropnými látkami sa nepodieľajú ani tak havárie tankerov, ako vo väčšine prípadov ľudská činnosť na súši? Ak zistíte, že vám z auta kvapká olej, ihneď poruchu opravte. Použitý olej nikdy nevylievajte do verejnej kanalizácie.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100