следващ
предишен
елементи
Press Release Министрите трябва да обединят силите си за постигане на здравословна околна среда в общоевропейския регион — 28-09-2007
Според новия доклад на Европейската агенция за околна среда (EAОС), публикуван днес, политиката по отношение на околната среда в общоевропейския регион се затруднява от празнини в информацията и прилагането на законодателството.
Press Release Европа усеща горещината след като промяната на климата зае водещо място в списъка на предизвикателствата в областта на околната среда — 26-07-2006
Отговорните за политическите решения институции и лица, деловите среди и отделните граждани трябва сега да предприемат действия по редица въпроси в областта на околната среда или да платят по-късно висока цена
Press Release EАОС представя първата цифрова карта на променящия се терен на Европа — 26-07-2006
Днес на обществеността бе представена първата цифрова карта на промените, настъпили в европейския терен от 1990 год. Картата дава възможност на политиците да придобият представа как решенията им по отношение на области като земеделието и транспорта въздействат върху земните ресурси на регионите и върху околната среда.

Permalinks

Действия към документ