następne
poprzednie
pozycje
Press Release Zmniejszenie kosztów zdrowotnych - blisko 45 mld EUR - wynikających z zanieczyszczenia powietrza przez samochody ciężarowe — 2013-02-26
Opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych (samochodów ciężarowych) powinny odzwierciedlać zróżnicowane skutki dla zdrowia, związane z zanieczyszczeniami spowodowanymi ruchem drogowym w różnych krajach europejskich. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Europejską Agencję Środowiska oznacza to, że w niektórych krajach opłaty powinny być znacznie wyższe niż w innych.
Press Release Gazy cieplarniane w UE w 2011 r.: coraz więcej państw jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów z Kioto, spadek poziomu emisji o 2,5 % — 2012-10-19
Poziom emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) zmniejszył się średnio o 2,5% w latach 2010–2011, choć w odniesieniu do szeregu państw zaobserwowano wzrost emisji. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dwóch sprawozdaniach opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), prawie wszystkie kraje europejskie poczyniły postępy w realizacji zobowiązań spoczywających na nich na mocy protokołu z Kioto w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Press Release Europa musi racjonalniej zużywać wodę — 2012-03-07
Aby uniknąć osłabienia swojej gospodarki, Europa musi podwoić wysiłki na rzecz bardziej racjonalnego użytkowania wody – głosi nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Nieskuteczne gospodarowanie wodą ma negatywny wpływ na zasoby niezbędne dla ekosystemów i ludzi, czyli dwóch kluczowych czynników warunkujących produktywność i bezpieczeństwo w Europie.
Press Release Python Source Ministrowie winni połączyć siły w dążeniu do zdrowego środowiska we wszystkich regionach Europy — 2007-09-28
Polityka środowiskowa w całym regionie Europy boryka się z problemami wynikającymi z niedostatku informacji i braków w realizacji polityki, wynika z opublikowanego dzisiaj nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska.
Press Release text/x-perl Europejskie polityki sektora energii muszą uwzględniać zagadnienia środowiskowe — 2006-06-27
W myśl opublikowanego w dniu dzisiejszym nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z siedzibą w Kopenhadze, Europa potrzebuje zintegrowanej polityki, w ramach której zostaną zrównoważone cele zabezpieczenia energetycznego oraz konkurencyjności z polityką środowiskową.
Press Release text/x-perl W Europie coraz cieplej - zmiana klimatu najważniejszym wyzwaniem środowiskowym — 2005-11-29
Decydenci, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne muszą zająć się już teraz problemami ochrony środowiska, by w przyszłości słono za nie nie płacić
Press Release text/x-perl Europejska Agencja Środowiska prezentuje pierwszą cyfrową mapę przedstawiającą zmiany krajobrazowe Europy — 2004-11-17
Pierwsza mapa cyfrowa przedstawiająca różnorodne zmiany, które pojawiły się w krajobrazie Europy od 1990 roku, została dziś odsłonięta, umożliwiając politykom wyciąganie wniosków jak podejmowane przez nich decyzje, w takich obszarach jak np. rolnictwo i transport wpływają na nieodnawialne zasoby regionu i całego środowiska.

Permalinks

Akcje Dokumentu