следващ
предишен
елементи

Infographic

Почвата и изменението на климата

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-32-bg
Публикуван 15-10-2015 Последна промяна 10-12-2019
Почвата е важен — и често пренебрегван — елемент от климатичната система. Тя е вторият по-големина резервоар, или „ абсорбатор“, на въглерод след океаните. Възстановяването на основни екосистеми на сушата и устойчивото използване на земята в градските и селските райони може да ни помогне да смекчим изменението на климата и да се адаптираме към него.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ