nästa
föregående
poster

Infographic

Marken och klimatförändringen

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-32-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2019-12-10
Mark är en viktig och ofta bortglömd faktor i klimatsystemet. Marken är det näst största koldioxidlagret (sänkan) efter haven. Återställning av viktiga ekosystem på land och hållbar markanvändning i tätortsoch landsbygdsområden kan hjälpa oss att begränsa och anpassa oss till klimatförändringen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage