επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Έδαφος και κλιματική αλλαγή

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-32-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Το έδαφος είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κλιματικού συστήματος που συχνά παραβλέπεται. Μετά τους ωκεανούς, το έδαφος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αποθήκη ή «δεξαμενή» άνθρακα. Η αποκατάσταση βασικών οικοσυστημάτων στην ξηρά και η βιώσιμη χρήση της γης στις αστικές και αγροτικές περιοχές μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων