An ithir agus an t-athrú aeráide

Change language
Infographic
Prod-ID: INF-32-ga
Published 15 Oct 2015 Last modified 22 Apr 2016
Gné thábhachtach — agus gné a ndéantar faillí uirthi go minic — den chóras aeráide is ea an ithir. Tá sí ar an dara stóras carbóin, nó ‘linn’, is mó, i ndiaidh na n-aigéan. Trí athchóiriú a dhéanamh ar éiceachórais thábhachtacha ar thalamh, agus trí úsáid inbhuanaithe a bhaint as an talamh i gceantair uirbeacha agus i gceantair thuaithe, d’fhéadfadh sé go gcabhrófaí linn an t-athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó.

Related content

Based on data

Related news and articles

Temporal coverage

Document Actions