Излагане на замърсяване на въздуха в градовете

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-40-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 23-11-2016
Много европейци са изложени на вредни равнища на замърсяване на въздуха. До 30 % от европейците в градовете са изложени на концентрации на замърсители, надхвърлящи стандартите на ЕС за качество на въздуха. А според по-строгите насоки на Световната здравна организация, около 98 % от жителите на европейските градове са изложени на вредни за здравето концентрации на замърсители на въздуха.

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Related publication

Temporal coverage

Действия към документ