nästa
föregående
poster

Infographic

Luftföroreningsexponering i städer

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-40-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2020-11-23
Många européer utsätts för skadliga luftföroreningsnivåer. Upp till 30 procent av européerna i städerna utsätts för luftföroreningsnivåer över EU:s luftkvalitetsnormer. Och omkring 98 procent av européerna i städerna utsätts för luftföroreningsnivåer som anses hälsofarliga enligt Världshälsoorganisationens striktaste riktlinjer.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder