naslednji
prejšnji
zadetki

Infographic

Izpostavljenost onesnaženemu zraku v mestih

Spremeni jezik
Infographic
Prod-ID: INF-40-sl
Objavljeno 18.08.2016 Zadnja sprememba 23.11.2020
Številni Evropejci dihajo zrak, ki je tako onesnažen, da škoduje njihovemu zdravju. Do 30 % Evropejcev, ki živijo v mestih, je izpostavljenih koncentracijam onesnaževal zraka, ki presegajo mejne vrednosti EU za kakovost zraka. Približno 98 % Evropejcev, ki živijo v mestih, je izpostavljenih koncentracijam onesnaževal zraka, ki po strožjih smernicah Svetovne zdravstvene organizacije veljajo za zdravju škodljive.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcije dokumenta